Основні показники соціально-економічного розвитку

Основні показники
щодо соціально-економічного розвитку Новомиколаївського району
за січень - червень 2017 року

Найменування показника Одиниця виміру Сума
1 2 3
Промисловий розвиток:     
Темп зростання (зниження) виробництва промислової продукції (робіт, послуг) до відповідного періоду попереднього року % *   
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг)  тис. грн. *   
Динаміка розвитку та економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції     
тваринництва:     
Виробництво м’яса (у живій вазі)  Тис.тонн 0,606   
Виробництво молока  Тис.тонн *   
Виробництво яєць всього  шт. *   
в тому числі курячих  шт. *   
Темпи росту виробництва тваринницької продукції до відповідного періоду минулого року:     
м’ясо (у живій вазі)  % 54,1   
Молоко  % *   
Яйця  % *   
Чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин      
велика рогата худоба гол. *   
у т. ч. корови гол *   
свині гол 12464   
птиця гол *   
вівці гол *   
Темпи зміни чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин до відповідного періоду попереднього року:     
велика рогата худоба % *   
свині % 81,6   
вівці % *   
птиця %      143,9   
Продукція рослинництва      
наявність зернових  культур тис.тонн 5,8   
площа зернових культур га 18807   
урожайність зернових ц/га 32,4   
насіння соняшнику тис.тонн 12,1   
площа соняшнику га -   
урожайність соняшнику ц/га -   
Фінансові показники та виконання бюджету:     
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  тис. грн. *   
Прибуток прибуткових підприємств тис. грн. *   
Збитки збиткових підприємств       тис. грн. *   
Питома вага прибуткових підприємств % *   
Обсяг доходів до загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів)  тис. грн. 22321,8   
Соціальна сфера     
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг  % *   
Сума боргу за житлово-комунальні послуги  тис. грн. *   
Заборгованість із виплати заробітної плати – всього (станом на 01.04.2017) тис. грн. 168,8   
Темп зростання (зниження) суми заборгованості із виплати заробітної плати за звітний період до початку року за всіма статистичними групами підприємств % -73%   
Чисельність зареєстрованих безробітних (станом на 01.04.2017) осіб 565   

*Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»