Про перенесення дати проведення установчих зборів з формування складу Громадської ради

11 травня 2018 року в приміщенні районної державної адміністрації відбудуться установчі збори із формування нового складу Громадської ради при Новомиколаївській районній державній адміністрації. Початок зборів о 14.00.
Громадська рада при Новомиколаївській районній державній адміністрації як постійно діючий, колегіальний, виборний, консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 (зі змінами) для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Новий склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства (далі –ІГС).

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більше як 35 осіб.
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань,  недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і проводять діяльність на території України.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами ВР АР Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади АР Крим та місцевого самоврядування.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій  та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація    про   отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - за період діяльності);
відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи приймаються до  12 квітня 2018 року включно (крім вихідних днів) за адресою: смт.Новомиколаївка, вул.Космічна, 3, кабінет 22  (відділ організаційної роботи апарату РДА), з 08.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00

Відповідальна особа: Кабанок Анастасія Олександрівна, телефон: 9-10-38.

Теґи: