Про визначення Переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

 

ПРОЕКТ

 

Про визначення Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

 

 

 

Відповідно до статті6Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,статті12Закону України «Про адміністративні послуги»,Законів України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,на виконаннярозпорядження Кабінету Міністрів України від16травня2014р.№523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»:

 

1.Визначити Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади,які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області(додається).

 

2.Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації,але не раніше дня його офіційного опублікування,крімпунктів9,10,22,23,31-44,які набирають чинності з1січня2015року.

 

3.Контроль за виконаннямцьогорозпорядження покласти напершогозаступника голови районної державної адміністрації Курносова В.Г.

 

 

 

ГоловаНовомиколаївської

районної державної адміністрації

Запорізької області                     О.О.Кірієнко

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносить:

 

начальник відділу економічного

розвитку,торгівлі та

житлово-комунального господарства

районної державної адміністрації              О.О.Бондаренко

 

 

 

 

Аркуш погодження додається

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

__________________№ _______

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області

 

з/п

Найменування адміністративної послуги та документу дозвільного характеру

Правові підстави для надання адміністративної послуги та документу дозвільного характеру

1

2

3

1.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи,яка має намір стати підприємцем

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

2.

Видача витягу,виписки,довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

3.

Державна реєстрація змін до установчихдокументів юридичної особи

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

4.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

5.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особупідприємця,які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

6.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

7.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації,злиття,приєднання,поділу або перетворення

Çàêîí Óêðà¿íè «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

8.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»

9.

Державна реєстрація:

права власності на нерухоме

майноінших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень»

10.

Видача витягу,інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

11.

Реєстрація громадського об’єднання

Закон України «Про громадські об’єднання»

12.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

Çàêîí Óêðà¿íè «Про громадські об’єднання»

13.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

Çàêîí Óêðà¿íè «Про громадські об’єднання»

14.

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

Çакон України «Про громадські обєднання»

15.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання,зміни у складі керівних органів громадського об’єднання,зміну особи (осіб),уповноваженої представляти громадське об’єднання,зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

Çàêîí Óêðà¿íè «Про громадські об’єднання»

16.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання,мети (цілей),зміну особи (осіб),уповноваженої представляти громадське об’єднання,утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

Çàêîí Óêðà¿íè «Про громадські об’єднання»

17.

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання,а також про припинення діяльності громадського об’єднання

Закон України «Про громадські об’єднання»

18.

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)в Україні»

19.

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)в Україні»

20.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)в Україні»

21.

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

Закон України«Про друковані засоби масової інформації (пресу)в Україні»

22.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

Закони України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»,«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,що підтверджують громадянство України,посвідчують особу чи її спеціальний статус»

23.

Оформлення та видача проїзного документа дитини

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України

24.

Оформлення та видача паспорта громадянина України

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,що підтверджують громадянство України,посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Постанова Верховної Ради України від26 червня1992 р.2503-ХII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду закордон»

25.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого,втраченого або викраденого

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,що підтверджують громадянство України,посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Постанова Верховної Ради України від26 червня1992 р. 2503-ХII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

26.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином25-і45-річного віку

постанова Верховної Ради України від26 червня1992 р. 2503-ХII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

27.

Реєстрація місця проживання особи

Закон України«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

28.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

29.

Реєстрація місця перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

30.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

31.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

32.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)про земельну ділянку

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

33.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки,на яку поширюються права суборенди,сервітуту,з видачею витягу

Çàêîí Óêðà¿íè«Про Державний земельний кадастр»

34.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

35.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

36.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами,з видачею витягу

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

37.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру,допущеної органом,що здійснює його ведення,з видачею витягу

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

38.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки,що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану)та іншої картографічної документації

Çàêîí Óêðà¿íè «Про Державний земельний кадастр»

39.

Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю)

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Земельний кодекс України

40.

Видача відомостей з документації із землеустрою,що включена до Державного фонду документації із землеустрою

Закон України «Про землеустрій»

41.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель,землекористувачами,угіддями

Закон України «Про землеустрій»

42.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

Закон України «Про землеустрій»

43.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку земель»

44.

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

45.

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

46.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

47.

Ветеринарнi документи:мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати (для країн СНДветеринарнi свiдоцтва форми1,2та3) —при перемiщеннi за межi України

 

48.

Ветеринарнi документи:ветеринарнi довiдкипри перемiщеннi в межах району (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною);

 

49.

Ветеринарнi документи:ветеринарнi свiдоцтва (для України-форми1,2)-при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим,областей,мiст Києва та Севастополя,районiв,мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною)

 

50.

Дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя,вiдстрiльна картка)

 

51.

Дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами

 

52.

Експлуатацiйний дозвiл операторам потужностей (об’єктiв),що здiйснюють виробництво харчових продуктiв,пiдконтрольних ветеринарнiй службi,та для агропродовольчих ринкiв

 

53.

Експлуатацiйнi дозволи для потужностей (об’єктiв):з переробки неїстiвних продуктiв тваринного походження;з виробництва,змiшування та приготування кормових добавок,премiксiвi кормiв

 

54.

Карантинний дозвiл (на iмпорт або транзит)

 

55.

Карантинний сертифiкат

 

56.

Фiтосанiтарний сертифiкат

 

57.

Фiтосанiтарний сертифiкат на реекспорт

 

58.

Дозвiл на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

 

59.

Рішення про передачу у власність,надання у постійне користування та оренду земельних ділянок,що перебувають у державній або комунальній власності

60.

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Земельний кодекс України

61.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

 

 

__________

* Видача (переоформлення,видача дублікатів,анулювання)документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності,передбачених пунктами47-61цього Переліку здійснюється в дозвільному центрі,утвореному відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації               А.В.Качан

теги: