ЗВІТ ПО ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В НОВОМИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ 2015-2016 РР.

 Мале підприємництво є найбільш динамічним елементом структури ринкової економіки. В районі проводиться робота з реалізації системних заходів державної політики щодо сприяння розвитку малого підприємництва та впровадження державної регуляторної політики. Налагоджений тісний взаємозв’язок та порозуміння між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та малим бізнесом.

В районі діє 140 підприємств роздрібної торгівлі, з них 138 магазинів, 2 магазини оптової торгівлі та 5 кіосків, 7 об’єктів громадського харчування, з них 3 – кафе та 4 бари. 88 об’єктів побутового обслуговування, які надають послуги з ремонту взуття, ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, ремонту радіотелевізійної апаратури, послуг перукарень, фото послуг, комп’ютерних послуг та інше. Протягом звітного періоду відкрито 2 нові торгівельні точки. Вся територія району повністю охоплена торгівельною мережею, проблем з придбанням товарів не має.

Кількість суб’єктів малого підприємництва на період затвердження програми становить 626 одиниць, в тому числі: 108 малих підприємства, 4 середніх, 429 суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб та 85 фермерських господарства.

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод в сфері підприємництва діє центр з надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

Центром надається 47 видів адміністративних послуг. З початку 2016 року надано консультацій та послуг 3645, в тому числі видано готових документів 2973.

За звітний період проведено 12 засідань районної координаційної ради з питань розвитку малого підприємництва, на яких розглядаються проблемні питання малого бізнесу.

Протягом 2016 року кількість малих підприємств зменшилася на 4 одиниці та кількість найманих працівників на 93 особи. По середніх підприємствах зменшилась кількість найманих працівників на 5 осіб, в зв’язку зі збільшенням продуктивності праці та модернізації виробничих процесів у сільському господарстві.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням роботодавцями усіх форм власності законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати, вимог щодо заробітної плати згідно з Генеральною, галузевими та регіональною угодами, застосування тарифного регулювання оплати праці.

 

Головною метою програми розвитку малого підприємництва в Новомиколаївському районі на 2017-2018 роки є створення сприятливих правових та організаційно-економічних умов для розвитку малого підприємництва і забезпечення його діяльності, як невід’ємного сектора економіки району

 

Очікувані результати: прискорення розвитку малого підприємництва, як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції, підвищення продуктивної зайнятості населення, вирішення соціальних проблем регіону.

За результатами реалізації заходів програми очікується:

створення умов для активізації малого бізнесу та повноцінного використання його потенційних можливостей, внаслідок чого збільшиться кількість малих підприємств, збільшення чисельності працюючих у сфері малого бізнесу та підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва;

удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва шляхом створення місцевого фонду підтримки підприємництва, громадських організацій в районі;

запровадження ефективних механізмів співробітництва суб’єктів підприємництва та органів державної влади для розв’язання соціально-економічних проблем розвитку малого підприємництва шляхом проведення засідань координаційної ради, «круглих столів», нарад, публічних обговорень тощо;

запровадження ефективної інформаційно-аналітичної системи щодо взаємодії з суб’єктами малого підприємництва, обміну досвідом та соціальної праці;

розвиток туристичного потенціалу району;

залучення інвесторів;

розвиток малого підприємництва в сільській місцевості.

Програмою передбачено фінансування з районного бюджету у розмірі 20тис.грн.

 

 

теги: