Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту розпорядження голови районної державної адміністрації “Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу ”

Виконавець заходів відстеження  Новомиколаївська районна державна адміністрація Запорізької області

Цілі прийняття акта: підвищення  прозорості дій органів виконавчої  влади шляхом встановлення  чітких  умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу для організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новомиколаївського району

Строк виконання заходів з відстеження   протягом трьох років з  дня прийняття регуляторного акта

Тип відстеження   періодичне

Методи одержання результатів відстеження: кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта; розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта; кількість укладених та розірваних договорів з авто перевізниками. 

Дані одержання та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовкипаспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу

Кількісні та якісні значення показників результативності акта. Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані.  Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення  визначених цілей. При виконанні вимог регуляторного акта поставлені цілі забезпечать підвищення прогнозованості та передбачуваності господарської діяльності завдяки прозорості порядку набуття права на обслуговування маршруту, спрощення роботи органів влади при організації перевезень та контролі за виконанням договірних умов перевізниками. Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на обслуговування маршруту на конкурентних засадах за чітко визначеними умовами

Теґи: